Per l’entrada en vigor del nou reglament de participació ciutadana

Versión en castellano

Per al Col·lectiu 03820, la participació ciutadana i la implicació dels nostres veïns i veïnes en la presa de decisions polítiques és imprescindible per a que existisca una veritable corresponsabilitat político-ciutadana. La democràcia participativa representa una de les millors maneres de gestió municipal en la qual el diàleg, la transparència, l’accés a la informació i l’arribada al consens haurien de ser la pràctica habitual de tot governant.Sembla que a l’ajuntament de Cocentaina han canviat algunes coses, sobretot després de què no hi hagen majories absolutes i per la necessitat d’arribar al consens per a traure endavant les noves propostes. Nosaltres no hem inventat res, però sí que contribuïm a l’establiment d’una oposició treballadora que canalitza algunes de les reivindicacions de la ciutadania.

Entre aquestes reivindicacions està un nou reglament de Participació ciutadana amb majúscules. És a dir, on es puguen debatre i analitzar les polítiques locals a través dels consells consultius de participació (en els que el Col·lectiu 03820 demana que fins i tot puguen tindre caràcter vinculant). Des de la corporació municipal s’ha treballat en aquest sentit, però malauradament estem veient que tot açò podria quedar –com moltes altres coses– oblidat en un calaix.

La nostra percepció està avalada pels fets que ara citarem:

  • El Ple Municipal del 25/04/2013 va prendre l’acord de la modificació del reglament de participació ciutadana, com a resultat de la tasca realitzada pel grup de treball, format per representants dels partits politics en Cocentaina i de l’associació de veïns, que durant quasi dos anys ha estat treballant per a l’estudi de la participació ciutadana.
  • El propi acord plenari deia que, una vegada aprovat inicialment pel Ple, se sometrà a tràmit d’informació pública, amb audiència a les persones interessades, per un termini mínim de 30 dies des de la publicació d’anunci en el BOP d’Alacant, a l’efecte de presentar reclamacions i suggeriments.
  • En cas de no presentar-se cap reclamació o suggeriment s’entendrà definitivament aprovat i es publicarà el text complet en el BOP d’Alacant a l’efecte de la seua entrada en vigor. En cas contrari, el Ple resoldrà les reclamacions i suggeriments presentades i aprovarà definitivament el text resultant, que es publicarà en el BOP d’Alacant per a la seua entrada en vigor.

És per açò que des del Col·lectiu 03820 no entenem que l’equip de govern, del Grup Municipal Socialista i Esquerra Unida, encara no haja sigut capaç de posar-lo en vigor a través de la seua publicació definitiva en el BOP d’Alacant, quasi 4 mesos després de l’anunci. Desinterès? Deixadesa?

Demanem a l’equip de govern municipal la immediata publicació en el BOP, ja que en cas contrari tot l’esforç realitzat pel grup de treball haurà quedat en paper mullat. Al mateix temps recordem que amb aquesta publicació no es tanca res, més bé al contrari, s’enceta una nova etapa dirigida cap als pressupostos participatius, la millora dels òrgans consultius i el foment de la participació ciutadana que consolide la democràcia participativa en el nostre poble.


Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *

Podeu fer servir aquestes etiquetes i atributs HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>