1 de 6123...Última »

Difama que alguna cosa QUEDA!!!!

¿DESCONOCIMIENTO O MALA  FE?

El día 10 de febrero, en el programa que emitió Radio Cocentaina, se escuchó, en dos ocasiones, decir al Sr. Marcos LLorens que por culpa del Col·lectiu 03820 se habían perdido casi 450.000€. No le concedimos demasiada importancia, ya que como el Sr. LLorens no es concejal del Ayuntamiento podría ser que por esta razón no tuviese la suficiente información para saber lo que pasó en relación a esa pérdida “tan cuantiosa”. Lo que nos preocupó fue que  la concejala Sra. Rosa Selles, dijese lo mismo que el Sr. LLorens, pero cuantificando la pérdida en 500.000€ y ésta sí tenía toda la información. ¿Será la nueva estrategia del PSOE?.

Para que no quede duda, vamos a hacer una explicación de lo que ocurrió, aportando documentos, que es lo que hay que hacer cuando se acusa a alguien; ya que lo que hay que probar es la culpabilidad, no demostrar la inocencia.

Se nos comunicó que había una subvención de la Consellería de Agricultura, que venía de fondos europeos destinados al desarrollo local, (nunca vimos dicha confirmación). El Sr. Alcalde  encargó un proyecto, con el título: rehabilitación y puesta en valor de la sala de las vigas para uso expositivo-Palau Comtal y éste se. Este proyecto, como es obligado, se remitió a la Dirección Territorial de Cultura de Alicante para que emitiese informe, ( del cual extractamos lo siguiente):

3. Análisis del proyecto.- La segunda tiene que ver con la pretensión de instalar un ascensor en el patio de armas del palacio. La propuesta es arriesgada, en cuanto supone con respecto a la arquitectura del inmueble una interferencia visual muy importante.

4. Propuesta de resolución.- Dar traslado al interesado para que proceda a la subsanación y justificación de las deficiencias detectadas.

(El informe completo, así como otros datos de interés, lo pueden ver en www.03820.org

No se hizo nada más. Por lo tanto al no haber proyecto, no hay obra y sin obra no hay subvención, ya que ambas están condicionadas.

El proyecto lo hizo  un amigo, con un coste  a las arcas públicas de 19.617,50€. A pesar de su inutilidad.

USTEDES JUZGARÁN DONDE ESTÁ LA PÉRDIDA

Sin embargo de lo que sí fuimos culpables fue de la pérdida de las dedicaciones exclusivas que venían cobrando cuatro concejales y cuyo importe se cifraba alrededor de 1.800€ netos al mes cada uno, así como ajustar el salario del Sr. Alcalde a las recomendaciones de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias. De esto nadie nos acusa, ¿por qué será?

José Juan Cortell

Membre del Col·lectiu 03820-Compromís.

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/05/29/valencia/1369854578_567559.html

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/05/24/valencia/1369419775_611891.html

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/05/27/valencia/1369679417_723146.html

1

23

Desorientada o informada?

IMG_2014102Al darrer plenari, el regidor de Fira i Fernando Albors li varen dir a la nostra regidora Esther que estava desorientada perqué no veía clar cobrar una entrada de 25€ per a l’espectacle que farà Moncho Borrajo al Teular el proper día 31.
L’assumpte era derogar l’ordenança que té aprobada l’ajuntament des de 2005 (no de 2000 com van dir) i modificar la d’actes culturals per a poder cobrar les entrades als espectacles que organitze l’ajuntament (cocentaina.es/serveis eonòmics/ordenances fiscals) .
El que pasa és que, com tantes vegades, van a correcuita i ja han convengut un preu amb Moncho Borrajo de 25€ per entrada, que serà el caché.

Doncs resulta que la regidora del Col.lectiu 03820 pregunta cóm s’han de cobrar 25€ per entrada si l’ordenança per a poder-ho fer està aprovant-se en el mateix PLE i té que estar un mes d’exposició pública per a reclamacions.

La resposta va ser que està desorientada i que els 25€ SON UN DONATIU!!!!!
Un donatiu, diuen!!!!
Als cartells informatius i al programa de la Fira ho diu ben claret: ENTRADA

El que el Col.lectiu 03820 diem es que ens sembla un bona idea portar a Moncho Borrajo, però pensem que s’ha de cobrar el preu legal, és a dir, el que diu
l’ordenança fiscal vigent i no el que li done la gana a l’Equip de Govern.

EXCREMENTS DELS GOSSOS

El Col·lectiu 03820 En el seu desig de servei al veïnat de Cocentaina, segueix tramitant les peticions que ens estan fent els veïns, amb perspectives que el nostre poble sigui model d’higiene i de civisme. En aquesta ocasió demanem per mitjà de registre d’entrada la neteja i posterior campanya de conscienciació ciutadana en relació als excrements dels gossos.defecasio gososMoció gossos

Senyalitzar el camins rurals

El Col·lectiu 03820 veiem la necessitat de que els camins rurals siguin senyalitzats per facilitar la localització dels habitatges disseminats, especialment per BOMBERS, i AMBULÀNCIES, al mateix temps que per altres serveis. Això evitaria veure vehicles rodant extraviats per aquests camins amb les seves conseqüències de perill per accidents.DSCF41DSCF416 Continua llegint

Les coses “ben fetes” de l’equip de govern

La Conselleria de Cultura ha denegat l’ajuda que va sol·licitar l’Ajuntament per a documentar, estudiar i protegir les restes arqueològiques de la part oest del pati del Palau Comtal (pàg. 19.199 del DOGV núm. 7.329, de 31-07-2014)

El motiu de la no concessió és perquè la sol·licitud ES VA FER FORA DE TERMINI!

Segons van explicar  la regidora de Cultura i la tècnica municipal de Patrimoni, en la última Comissió del Palau, el projecte era viable mitjançant aquesta subvenció, perquè així no li costava diners a l’Ajuntament.

Aquests treballs van ser qüestionats per alguns en la Comissió del Palau per considerar-los innecessaris davant la documentació gràfica presentada pel Centre d’Estudis Contestans, on es veu clarament què hi ha sota l’actual terrassa oest del pati.

No obstant això, si no costava diners a l’Ajuntament, la majoria dels assistents va veure convenient la seua realització.

Ara l’equip de Govern té el baló en la seua teulada, ja que, si fa cas a l’acord que es va prendre en la darrera Comissió del Palau, el projecte esmentat estava condicionat a la subvenció que havia de donar la Conselleria.

DOCV0003
DOCV00010002

 

1 de 6123...Última »