1 de 212

CENTRE HISTÒRIC

El Centre històric necessita revitalitzar-se, promovent i vigilant una bona convivència social, facilitant la implantació del comerç de barri, el que hem conegut els que sobrepassem els 60, per a això cal adaptar l’espai i disseny del tipus de local o habitatge, no exigint per a la seua implantació el mateix que s’exigeix als barris moderns. A un xicotet comerç de barri, no se li pot exigir que tot el seu espai es dedique a complir normatives creades des de la capital, sinó fer valer el servei públic que ofereixen.

Centre Històric

Les coses “ben fetes” de l’equip de govern

La Conselleria de Cultura ha denegat l’ajuda que va sol·licitar l’Ajuntament per a documentar, estudiar i protegir les restes arqueològiques de la part oest del pati del Palau Comtal (pàg. 19.199 del DOGV núm. 7.329, de 31-07-2014)

El motiu de la no concessió és perquè la sol·licitud ES VA FER FORA DE TERMINI!

Segons van explicar  la regidora de Cultura i la tècnica municipal de Patrimoni, en la última Comissió del Palau, el projecte era viable mitjançant aquesta subvenció, perquè així no li costava diners a l’Ajuntament.

Aquests treballs van ser qüestionats per alguns en la Comissió del Palau per considerar-los innecessaris davant la documentació gràfica presentada pel Centre d’Estudis Contestans, on es veu clarament què hi ha sota l’actual terrassa oest del pati.

No obstant això, si no costava diners a l’Ajuntament, la majoria dels assistents va veure convenient la seua realització.

Ara l’equip de Govern té el baló en la seua teulada, ja que, si fa cas a l’acord que es va prendre en la darrera Comissió del Palau, el projecte esmentat estava condicionat a la subvenció que havia de donar la Conselleria.

DOCV0003
DOCV00010002

 

El concurs d’idees per al palau, la història interminable

El passat dimecres, dia 13 de juny, la comissió del Palau va ser convocada per la seua presidenta, Marcela Richart, per primera vegada des de juny de 2013, data en que la comissió va concloure el treball iniciat en 2012 consistent en decidir, entre totes les associacions culturals que la formen, què volem que continga el nostre werPalau mitjançant un concurs d’idees.

Quan ens pensàvem que ja estava tot a punt per a traure el concurs d’idees, ara se’ns informa que el Col·legi Oficial d’Arquitectes (que s’encarregarà de gestionar-lo) diu que cal fer un estudi arqueològic previ, que, segons la regidora i la tècnica en patrimoni, en la mateixa reunió, va passar de ser necessari a convenient per acabar sent una bona idea de les dos.

Continua llegint

1 de 212