1 de 212

La mà que ofega Ràdio

Anagrama conjunt

La mà que ofega Ràdio Cocentaina -i també la Revista El Comtat- és la que té les claus de la caixa en l’Ajuntament, ja que ha sigut sempre i és la font de finançament principal d’aquests mitjans. Com és ben sabut, la caixa de l’Ajuntament està en mans de la coalició de Govern formada pel PSOE-EU. Com que es veuen a punt de perdre les eleccions, ara diuen que potser caldrà tancar la ràdio i la revista perquè en 2014 va ntindre 2.600 euros de dèficit. Quina bogeria és aquesta?

La bona veritat és que el PSOE-EU no ha pogut controlar la ràdio ni la revista com li agradaria, per la senzilla raó que no tenia la majoria absoluta. En lloc de dialogar amb l’oposició, el que han fet és intentar ofegar-la. Com? Molt senzill: reduint els diners que l’Ajuntament destina als mitjans municipals. Si en 2008 i 2009 aquesta quantitat va ser de 139.513 i 143.000 euros anuals, en 2013 i 2014 s’ha reduït a 123.525 i 123.030 euros, és a dir entre 16.000 i 20.000 euros menys CADA ANY. On han anat aquests diners?

També en la publicitat contractada per l’Ajuntament amb la ràdio i la revista es nota l’intent d’ofegament per part del PSOE-EU. En 2008 van ser 9.362 euros. En 2009, 8.868 euros. Saben vostés quants en van ser en 2013? 899 euros! I en 2014? 709 euros. Estem parlant de 8.000 euros en poblicitat menys CADA ANY. Com volen que els mitjans de tots els socarrats no tinguen algun dèficit si el Govern municipal els està ofegant a consciència?

Però malgrat açò, Ràdio Cocentaina i la revista El Comtat aguanten. Tots en apretem el cinturó i elles també. Nosaltres apostem per uns mitjans de comunicació públics i de qualitat. Una revista i una ràdio interculturals, cosmopolites i modernes, alhora que arrelades en la nostra cultura. Sobretot, volem que estiguen al servei de TOT el poble de Cocentaina, i no només d’uns quants. Per això treballem i treballarem, per uns serveis PÚBLICS de veritat. La millor garantia per a tindre la ràdio i la revista que totes i tots ens mereixem és enviar una llarga temporada a l’oposició els que no han sabut governar. No deixarem que les tanquen. Si ens donen vostés suport aquest diumenge, farem tots els esforços perquè el poble de Cocentaina estiga més orgullós que mai de Ràdio Cocentaina i de la revista El Comtat.

Esther Blanes Bernabeu

Candidata del Col·lectiu 03820-Compromís

LA RADIO DEL POBLE I COMARCA

Els mitjans de comunicació han de buscar la notícia, abans que estiga rància. Si en qualsevol moment passa una cosa extraordinària la notícia ha de ser fresca i original, això fa que la gent no canvie de sintonia i aprofite per anunciar els seus negocis. De no ser així s’anuncien en altres mitjans, (com el propi Ajuntament, que ha multiplicat per diversos zeros la publicitat en altres emissores de les ciutats veïnes) aquest és l’interès que ells tenen en què la Ràdio siga un servei públic i perdurable.

Radio i Revista

Difama que alguna cosa QUEDA!!!!

¿DESCONOCIMIENTO O MALA  FE?

El día 10 de febrero, en el programa que emitió Radio Cocentaina, se escuchó, en dos ocasiones, decir al Sr. Marcos LLorens que por culpa del Col·lectiu 03820 se habían perdido casi 450.000€. No le concedimos demasiada importancia, ya que como el Sr. LLorens no es concejal del Ayuntamiento podría ser que por esta razón no tuviese la suficiente información para saber lo que pasó en relación a esa pérdida “tan cuantiosa”. Lo que nos preocupó fue que  la concejala Sra. Rosa Selles, dijese lo mismo que el Sr. LLorens, pero cuantificando la pérdida en 500.000€ y ésta sí tenía toda la información. ¿Será la nueva estrategia del PSOE?.

Para que no quede duda, vamos a hacer una explicación de lo que ocurrió, aportando documentos, que es lo que hay que hacer cuando se acusa a alguien; ya que lo que hay que probar es la culpabilidad, no demostrar la inocencia.

Se nos comunicó que había una subvención de la Consellería de Agricultura, que venía de fondos europeos destinados al desarrollo local, (nunca vimos dicha confirmación). El Sr. Alcalde  encargó un proyecto, con el título: rehabilitación y puesta en valor de la sala de las vigas para uso expositivo-Palau Comtal y éste se. Este proyecto, como es obligado, se remitió a la Dirección Territorial de Cultura de Alicante para que emitiese informe, ( del cual extractamos lo siguiente):

3. Análisis del proyecto.- La segunda tiene que ver con la pretensión de instalar un ascensor en el patio de armas del palacio. La propuesta es arriesgada, en cuanto supone con respecto a la arquitectura del inmueble una interferencia visual muy importante.

4. Propuesta de resolución.- Dar traslado al interesado para que proceda a la subsanación y justificación de las deficiencias detectadas.

(El informe completo, así como otros datos de interés, lo pueden ver en www.03820.org

No se hizo nada más. Por lo tanto al no haber proyecto, no hay obra y sin obra no hay subvención, ya que ambas están condicionadas.

El proyecto lo hizo  un amigo, con un coste  a las arcas públicas de 19.617,50€. A pesar de su inutilidad.

USTEDES JUZGARÁN DONDE ESTÁ LA PÉRDIDA

Sin embargo de lo que sí fuimos culpables fue de la pérdida de las dedicaciones exclusivas que venían cobrando cuatro concejales y cuyo importe se cifraba alrededor de 1.800€ netos al mes cada uno, así como ajustar el salario del Sr. Alcalde a las recomendaciones de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias. De esto nadie nos acusa, ¿por qué será?

José Juan Cortell

Membre del Col·lectiu 03820-Compromís.

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/05/29/valencia/1369854578_567559.html

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/05/24/valencia/1369419775_611891.html

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/05/27/valencia/1369679417_723146.html

1

23

Contra la pujada de l’IBI (la contribució urbana)

Al ple de febrer l’Ajuntament va debatre una proposta del PSOE amb la que volien pujar els coeficients d’actualització dels valors cadastrals que s’apliquen a l’Impost sobre Béns Immobles (és a dir, el rebut de la contribució o IBI), l’IRPF, l’impost de plusvàlua…

Al nostre municipi, com a la resta de l’Estat, seguim immersos en la crisi econòmica que desafortunadament ha esdevingut també en social. En 2012 hem tingut retallades forçoses als salaris, a les pagues, a les pensions, a la cobertura sanitària i farmacèutica… És l’únic que ha baixat, la resta Continua llegint

1 de 212