La ideologia indefinida

Resulta curiós que “Joves Socialistes de Cocentaina”, en l’article del mes passat, descriguen al Col·lectiu 03820 com d’ideologia “indefinida”, precisament per la situació desde la que prediquen: la crisi d’identitat i desfiguració d’un PSOE que no se sap quan tocarà fons i que ha perdut referent ideològics, votants i afiliats a manta els últims anys. Continua llegint