Contra la pujada de l’IBI (la contribució urbana)

Al ple de febrer l’Ajuntament va debatre una proposta del PSOE amb la que volien pujar els coeficients d’actualització dels valors cadastrals que s’apliquen a l’Impost sobre Béns Immobles (és a dir, el rebut de la contribució o IBI), l’IRPF, l’impost de plusvàlua…

Al nostre municipi, com a la resta de l’Estat, seguim immersos en la crisi econòmica que desafortunadament ha esdevingut també en social. En 2012 hem tingut retallades forçoses als salaris, a les pagues, a les pensions, a la cobertura sanitària i farmacèutica… És l’únic que ha baixat, la resta Continua llegint