Moció sobre la gestió dels residus de l’oli domèstic

El residu dels olis usats és, hui dia, una de les principals causes de contaminació de les aigües urbanes com a conseqüència del seu abocament incontrolat.
La societat està sensibilitzant-se cada vegada més en que la reutilització de l’oli usat és una necessitat, ja que, quan no ja no s’ha d’usar més, en moltes ocasions, Continua llegint