Per l’entrada en vigor del nou reglament de participació ciutadana

Versión en castellano

Per al Col·lectiu 03820, la participació ciutadana i la implicació dels nostres veïns i veïnes en la presa de decisions polítiques és imprescindible per a que existisca una veritable corresponsabilitat político-ciutadana. La democràcia participativa representa una de les millors maneres de gestió municipal en la qual el diàleg, la transparència, l’accés a la informació i l’arribada al consens haurien de ser la pràctica habitual de tot governant. Continua llegint